Home

Contact

COCMA Onderwijsprijs

De onderwijsprijs 2009 is uitgereikt aan drs. Jan Boter voor zijn vernieuwende initiatieven gericht op kwaliteitsverbetering op academisch niveau bij het competentie gericht onderwijs. Dit heeft zich inmiddels doorvertaald naar een deeltijd lerarenopleiding basisonderwijs in Ghana.

 

Secretariaat

p/a Dhr. J. Hoogendoorn
Landzichtweg 20
4105 DP CULEMBORG

Email: info@cocma.nl
www.onderwijsfondscocma.nl

Kwaliteit verdient een beloning

De jaarlijkse COCMA Onderwijsprijs bedraagt maximaal  € 5000,- en is bedoeld voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het hoger deeltijdonderwijs in Nederland, of binnen dat onderwijs een opvallende prestatie hebben geleverd.

Te denken valt aan:

  • uitzonderlijke studieprestaties in de vorm van bijvoorbeeld een scriptie,
  • een opvallende onderwijsprestatie van een docent,
  • een waardevolle aan het deeltijdonderwijs gerelateerde publicatie in de vorm van een artikel, rapport, boek, film, video, DVD etc.,
  • een maatschappelijke prestatie waardoor het deeltijdonderwijs bevorderd wordt, bijvoorbeeld een wetsvoorstel of een emancipatieproject voor allochtonen in het deeltijdonderwijs,
  • vernieuwende initiatieven voor kwaliteitsverbetering, inrichting, toegankelijkheid of internationalisering van het deeltijdonderwijs.

De voordracht voor kandidaten voor de prijs moet, voorzien van een beschrijving van de prestatie of het product, worden gedaan door minimaal twee personen, die geen familie zijn van de kandidaat.

De voordracht dient, jaarlijks voor 1 juni, zowel schriftelijk als digitaal te geschieden bij het bestuur van de Stichting Onderwijsfonds COCMA.

Bij twijfel over de haalbaarheid van de voordracht kan via het emailadres vooraf nadere informatie worden verkregen.

De beoordeling geschiedt door, door het bestuur aangewezen, deskundigen die een advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur toetst marginaal het advies, kent de COCMA Onderwijsprijs toe en stelt het bedrag vast. Voordrachten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Slechts namen van de prijswinnaars kunnen worden bekend gemaakt. De uitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst. De uitslag, waarover niet kan worden gecorrespondeerd, wordt in de maand september bekend gemaakt.

Print deze pagina