Home

Contact

COCMA Onderwijsfonds

 

Secretariaat

p/a Dhr. J. Hoogendoorn
Landzichtweg 20
4105 DP CULEMBORG

Email: info@cocma.nl
www.onderwijsfondscocma.nl

Stimuleert bijzondere prestaties met betrekking tot het hoger deeltijdonderwijs in Nederland

Het gebeurt niet iedere dag, maar zo nu en dan kom je iets tegen dat opvalt, dat vernieuwend is, dat er duidelijk uitspringt. Het kan zijn een idee, een product, een prestatie, een project, een initiatief dat het gewoon verdient om te worden beloond, te worden ondersteund of mogelijk wordt gemaakt.

Voor wat betreft het hoger deeltijdonderwijs in Nederland vervult het COCMA Onderwijsfonds sinds de oprichting in 1984 zo'n stimulerende rol. Dit fonds is voortgekomen uit de voormalige MO-instelling COCMA (Centrale Opleiding Cursussen Middelbare Akten) in Utrecht en heeft zich ten doel gesteld om aansprekende initiatieven met betrekking tot het deeltijdonderwijs in Nederland te stimuleren. Waar binnen het voltijdonderwijs verschillende mogelijkheden bestaan om voor bijzondere projecten studiebeurzen of één of andere vorm van subsidie te verkrijgen, zijn die mogelijkheden in het deeltijdonderwijs niet of nauwelijks aanwezig. Het Onderwijsfonds COCMA beperkt zich dan ook tot hoger deeltijdonderwijs. Indien sprake is van een activiteit waarbij voltijd- en deeltijdonderwijs samengaan en er een duidelijke positieve uitkomst is richting deeltijd kan het bestuur beslissen hierin te participeren. Dit laatste geldt niet voor de COCMA Buitenlandbeurs.

Het COCMA Onderwijsfonds stelt jaarlijks een Onderwijsprijs en een Buitenlandbeurs beschikbaar ten behoeve van het hoger onderwijs in deeltijd. Als afgeleide van de COCMA Onderwijsprijs heeft het bestuur de mogelijkheid de COCMA Innovatieprijs of COCMA Aanmoedigingsprijs toe te kennen. Daarnaast participeert zij door middel van een subsidie in activiteiten die zowel direct als indirect een positieve bijdrage leveren aan het hoger deeltijdonderwijs.

Print deze pagina